ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು

UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE, TUMKUR
CONSTITUENT COLLEGE OF TUMKUR UNIVERSITY
NAAC Accredited 'B+' Grade Recognized as "College with Potential for Excellence" by UGC

 

Home | Archives

Quotations /General announcements

 

Archives

STUDENT/Admission Announcements

2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ., ಬಿ.ಸಿ.ಎ ಮತ್ತು ಬಿ.ವೋಕ್ ಪದವಿಗಳ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟೆರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 21-11-2022ರಿಂದ ದಂಡಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ದಿನಾಂಕ 15-12-2022ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ದಂಡಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 21-12-2022ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

Good Governance Initiatives: Handbook and Old Question Papers

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ತೃತೀಯ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಾಹಿತಿ

Hostel Application: 2022-23 ಸ್ನಾತಕಪದವಿಪುರುಷರವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿಅರ್ಜಿ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಿಜ್ಞಾನಕಾಲೇಜಿನಪ್ರವೇಶಾತಿಸಹಾಯವಾಣಿಯದೂರವಾಣಿಸಂಖ್ಯೆಗಳು: ಡಾ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಉಡಗಣಿ - 8050695873, ಡಾ. ನರೇಂದ್ರಎನ್ - 8970968688, ಡಾ. ರಾಜಾನಾಯಕ್ಎಚ್ -8217253664, ಡಾ. ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ಡಿಬಿ - 7899361918 , ಡಾ. ಪರಿಮಳಬಿ - 9844611181

Click Here-- for 2022 Online Application Student Manual

National Education Policy 2020 - Highlights

  • ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 22-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್ - ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ( ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ) ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

  • 2023 ರಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯುವ ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಪದ್ದತಿಯ B.A/B.Com ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2005-06 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ 2015-16 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು double the duration of the course ಪೂರೈಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು

  • ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ Double duration ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳ ಕರಡು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

  • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ 2022-23 ನೇ ಶೆಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ 2023 ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ NEP ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು

  • 2023-24 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ B.Sc, B.C.A ಮತ್ತು B.Voc ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
  • Bsc Merit List
  • BCA Merit List
  • 2nd Round BSc Merit List