News and Events


ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಡಾ.ಶೇಠ್ ಪ್ರಕಾಶ್-9448803947 ,ಡಾ.ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಆರ್.-9880745882, ಡಾ. ರಾಜಾ ನಾಯಕ್ .ಎಚ್ -8217253664, ಡಾ.ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ -87923000875

B.Sc & B.Voc ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಖಾಲಿ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಪದ್ದತಿಯನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ 23/10/2021 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸರ್. ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು. ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ದಿನಾಂಕ 23/10/2021ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಹಾಜರಿರಬೇಕು ತದನಂತರ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Click Here - ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ,ಬಿ.ಸಿ.ಎ ಮತ್ತು ಬಿ.ವೋಕ್ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ,ಬಿ.ಸಿ.ಎ ಮತ್ತು ಬಿ.ವೋಕ್ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಪ್ರವೇಶ ಮಿತಿಗೆ ಶೇಕಡ 20% ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರವೇಶ ಬಯಸುವ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 25/9/2021 ರಿಂದ 27/9/2021 ರ ವರೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಯಸಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದೊರೆಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಸಹ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 28/9/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ 2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ B.Sc, B.C.A & B.Voc ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 15/9/2021 ರಿಂದ 23/9/2021 ರ ವರೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಆಧಾರದನ್ವಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಂತರವೂ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಉಳಿದ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಿನಾಂಕ 24/8/2021 ರಿಂದ 8/9/2021 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹಜಾರಾಗದ /ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 24/9/2021 ರಂದು ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ರೋಸ್ಟರ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ದಿನಾಂಕ 14/9/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಆಧಾರದನ್ವಯ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.


ಈಗಾಗಲೇ ದಿನಾಂಕ 24/8/2021 ರಿಂದ 8/9/201 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹಾಜರಾಗದ/ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ .

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 24/9/2021 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ಸರ್.ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ                            

ಕೌಸಿಲ್ಲಿಂಗ್  ದಿನಾಂಕ                          

ಕೋರ್ಸ್

1 ರಿಂದ 300

16.09.2021

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ

301 ರಿಂದ 600

18.09.2021

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ

601 ರಿಂದ 900

21.09.2021

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ

901 ರಿಂದ 1226

23.09.2021

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ

  —

23.09.2021

ಬಿವೋಕ್

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಿಸಿಎ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದಿನಾಂಕ 15/9/2021ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ಸರ್.ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿವೋಕ್ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 14/9/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸದರಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿವೋಕ್ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15/9/2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

B.Sc, B.C.A ಮತ್ತು B.Voc ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರಗಳು./ Required  documents details for B.Sc, B.C.A and B.Voc Admission.

(1 set Originals and 2 sets Xerox Copy)

 • ಮೂಲ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ/ Original Application Form
 • ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು/Recent Passport size photos
 • ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ /Your Adhar card Xerox
 • ಮೂಲ 10 ನೇ ಅಥವಾ SSLC ಅಂಕಪಟ್ಟಿ /Original 10th or SSLC marks card
 • ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 12 ನೇ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಪಿಯುಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ.( ನೀವು ಮೂಲ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ದೃಢಿಕರಿಸಿದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಚಿತ ಅಥವ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಾಳೆ) /Provisional 12th or second PUC marks card. (If you have not received original second PUC marks card, computer generated result sheet attested by the principal of your PU college.
 • ಮೂಲ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.( ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಡೆದಿರಬೇಕು) original income and caste certificate. (Your certificate must be life time valid or recently obtained).
 • ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು./If you belong to Hyderabad Karnataka or outside Karnataka or any other reservation then original documents of that.
 • ಮೂಲ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ / Original Study Certificate
 • ಮೂಲ ನಡತೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ / Original Character Certificate
 • ಮೂಲ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ) / Original Transfer Certificate (if available)
 • ಮೂಲ ವಲಸೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಅನ್ವಯವಾದಲ್ಲಿ) / Original Migration Certificate (if Applicable)
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ  ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ  ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್/ Bank Pass book in student Name

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು(Omnibus Merit List) ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮೂದಿಸಿದ ಅಂಕವನ್ನು ಆದರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 11-09-2021 ರೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಗೊಳಪಟ್ಟ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 13-09-2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ BSc/BCA/BVoc ಪದವಿ ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ - 2021-22(ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕವನ್ನು 8/9/2021 ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ/Last Date For online Application Extended to 8/9/2021

75th anniversary of Independence Azadi ka Amrit mahotsav celebrations

VISION

To Achieve Academic Excellence in Higher Education and Research

MISSION

To inculcate and nurture young talents and evolve an effective mechanism.

GOAL

To create a generation of human resources to successfully

STRATEGY

A well defined strategy is a primary requirement to achieve

TUMKUR UNIVERSITY ADMINISTRATION

Prof. Y S Siddegowda

Vice Chancellor Tumkur University, Tumakuru

Prof. K. Shivachithappa

Registrar, Tumkur University, Tumakuru

ABOUT

University College Of Science

University College of Science (erstwhile government Science College) was established in 1940. The college was taken into the fold of Tumkur University as one of the constituent colleges in 2010. Even since the inception of the college, the college has been making its excellence in teaching, research and extension activities. The college is accredited with Grade “B+” by NAAC in recognition of quality in education. Presently the college has about 1628 students.
 
The college has fifty-five permanent faculty members and around seventy guest faculties. Faculty members are dedicated, competent and well qualified. The personnel in the office of the Principal co-ordinate between the university and the college.
 
The college offers undergraduate, postgraduate and Ph.D courses in various disciplines leading to the award of Bachelor’s Degree in Science (B.Sc), Bachelor’s Degree in Vocational Course (B.Voc), Master’s degree in Science (M.Sc) and Ph.D in faculty of Science from Tumkur University, Tumakuru. College has maintained high quality in academic pursuits.., read more …

Message from Principal

Smt Shalini B.R, Principal
University College of Science
Tumakuru University, Tumakuru

The college is accredited with Grade “B+” by NAAC in recognition of quality in education, The pioneering college has the historical reputation of spreading science education in the region for the last seventy years. I am pleased to state that the college has been able to create a conducive atmosphere for learning by constantly engaging with students, parents and other stakeholders.

The role of teachers in catering to the educational requirements of the students is highly commendable. On the other hand, constant monitoring of progress of the students by mentors creates a sense of community in the college. Well-equipped laboratories and the library fulfills the curricular requirements of the student. Co-curricular activities like sports, N.S.S., N.C.C. Red cross, scouts and Guides attempt to bring out the latent talent, nourish and promote the personality development of the students. It is a matter of pride that teachers are highly qualified, proficient and each teacher is constantly engaged in research activities like undertaking projects, organizing and participation in workshops, seminars and conferences at national and international levels that inspire and encourage the students to engage in research. This has contributed to the reputed institution in becoming a centre for promoting science education.

I hope that the student –community shall take advantage of the benefits and encourage us to serve for the cause of Higher Education.

Pranayama Session by Dr. Manjunath P.E, University College of Science,Tumakur